Skip to main content

Lodjur

Latinskt namn: Lynx lynx

Lon, som hör till de fyra stora rovdjuren, är vårt enda vilda kattdjur. För drygt femtio år sedan var lodjuret på väg mot utrotning men räddades tack vare fridlysning och reglering av jakten. Numera finns fasta stammar av lodjur i stora delar av landet, främst i de lappländska skogarna. Småvilt har skäl att frukta lon.

Hare, skogsfågel och sorkar finns på menyn. Men även större djur som rådjur, ren och räv. Lon spårar sitt byte med hjälp av hörseln. Som andra katter parar sig lodjuret i mars månad. Då kan man höra hanens rop för att locka honan till sig. I maj föds två till fyra ungar som är blinda. Efter ett par veckor öppnas ungarnas ögon.

På djurparken har vi 3 lodjur, 1 hona och 2 hanar.