Skip to main content

Lemurer

Lemurer (Lemuridae) är en familj apor som finns på Madagaskar. Enligt aktuell bedömning består familjen av fem släkten med omkring 20 arter. Ett släkte med två arter är redan utdött.

Tidigare räknades även muslemurer och vesslemakier till familjen men de klassificeras idag som självständiga familjer.


Boka och träffa våra lemurer.

Endast förbokning på tel: 0621-102 95 mellan kl 11 och 16.
Familj 2 vuxna och 3 barn 500:-

Person 150:-/st (5 personer/grupp) Vi tar emot upp till 4 grupper/dag och varje visning varar ca 15 minuter. Gäller under djurparkens öppethållande.

Man får tillsammans med djurskötare komma in i hägnet och träffa lemurerna och mata dem med lite gobitar samtidigt som man får allehanda information om djuret.