Skip to main content

Kanin

Latinskt namn: Oryctolagus cuniculus

Härstammar från vilda kaniner i västra Europa och norra Afrika. Den är strikt växtätande, och betar vanligen i skymning eller under natten. Kaninen använder sina klor för att gräva sig hålor för skydd och vila. I det vilda visar kaniner sällan tecken på aggression, utan flyr i stället vid tecken på fara.

Kaniner i fångenskap kan däremot uppvisa aggression vid stress eller hot. Kaniner är intelligenta, vänliga och tysta husdjur. Det går ganska lätt att träna kaninen att bli rumsren.
Medellivslängden för kaniner är 7-9 år, med rekord ända upp till 15 år.

Kaninhonan blir könsmogen vid 5-9 månaders ålder, hanen vid 6-10 mån ålder. Dräktigheten varar 29-35 dagar (i medeltal 31-32 dagar), och kullen innehåller oftast 4-10 ungar. Ungarna kan avvänjas vid 4-6 veckors ålder men det är ofta en fördel för deras sociala utveckling om de får gå kvar med mamman till 7-8 veckors ålder.